Τελευταία Νέα

Λογισμικό Διαχείρισης Ασθενών και Εξετάσεων

Ο ΑΜΒΥΞ είναι ένα σύγχρονο πακέτο λογισμικού που διαχειρίζεται την κίνηση ενός ιατρείου ή μιας κλινικής. Έχει τη δυνατότητα να κρατά αρχείο ασθενών, αρχείο οικονομικών και αρχείο εξετάσεων, οι οποίες συμπληρώνονται είτε με το χέρι, είτε μέσω σύνδεσης με ιατρικές συσκευές (αιματολογικούς αναλυτές, βιοχημικούς, ορμονολογικούς, υπέρηχους, καρδιογράφους κ.α.), είτε μέσω σύνδεσης με εργαστήρια αναλύσεων.

Ο ΑΜΒΥΞ είναι 'ανοιχτό' πρόγραμμα, δηλαδή ο γιατρός μπορεί να αλλάζει λειτουργίες, να προσθέτει εξετάσεις, να διαμορφώνει την εκτύπωση, όποτε και όσες φορές θέλει.

Ο ΑΜΒΥΞ υποστηρίζεται και αναβαθμίζεται ΔΩΡΕΑΝ, από το ίδιο πάντα άτομο, χωρίς μεσολάβηση τηλεφωνικού κέντρου. ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Ο ΑΜΒΥΞ εμφανίζεται εξ' ολοκλήρου στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, αλλά μπορεί να τυπώσει εξετάσεις σε οποιαδήποτε γλώσσα.

ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο ιατρικό λογισμικό, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι, ΩΡΛ, medical software, παθολόγοι, πυρηνικοί, logismiko diaxeirisis iatreiou, iatriko logismiko, ΔΑΠΥ δαπυ ΕΟΠΥΥ, microbiology, nikrobiologoi, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, ΩΡΛ, παθολόγοι, πυρηνικοί, καρδιολόγοι, ιατρικό λογισμικό για μικροβιολογικό, λογισμικό για ακτινολογικό, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, καρδιολόγους, λογισμικό για διαγνωστικά, πρόγραμμα για διαγνωστικά, παθολόγους, πυρηνικούς, πρόγραμμα για μικροβιολόγους, λογισμικό για μικροβιολόγους, μικροβιολογικό πρόγραμμα μικροβιολογικό λογισμικό, διαχείριση ιατρείου, ανοικτή διασύνδεση ΕΟΠΥΥ, πρόγραμμα για ακτινολόγους, λογισμικό για ακτινολόγους, ακτινολογικό πρόγραμμα, διαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη, δωρεάν υποστήριξη για μικροβιολογικό εργαστήριο μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα, μικροβιολογικό πρόγραμμα