Τελευταία Νέα

Εταιρία

Η υλοποίηση του ΑΜΒΥΚΑ έγινε από το Νίκο Γιολδάση, ο οποίος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Ασχολείται με εφαρμογές ιατρικών δικτύων από το 1988, αρχικά στο Πολυτεχνείο Πάτρας, οπότε και υλοποίησε την ψηφιακή βιβλιοθήκη επεξεργασίας ιατρικών εικόνων IPL-Hippocrates, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Telemed.

Αργότερα, το 1993, ξεκίνησε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝΒΙΤ), συμμετέχοντας στην υλοποίηση πακέτου ψηφιακής ανακατασκευής εικόνων (Digital Tomosynthesis) από αξονικό τομογράφο.

Την περίοδο 2000-2001 συνεργάστηκε με την Synergy Systems, όπου ασχολήθηκε με την ασφάλεια στις δικτυακές επικοινωνίες, θέμα θεμελιώδες στη μετάδοση ιατρικών δεδομένων.

Από το 2001 μέχρι σήμερα, ασχολείται με τον ΑΜΒΥΚΑ, ένα πακέτο ιατρικού λογισμικού το οποίο δημιούργησε και αναβαθμίζει συνεχώς ώστε να ακολουθεί τις εξελίξεις τις τεχνολογίας.

Την υποστήριξη του λογισμικού έχει αναλάβει ο ίδιος, σε συνεργασία με ένα δίκτυο συνεργατών σε κομβικά σημεία της Ελλάδας.

Έρευνα

Ο Νίκος Γιολδάσης έχει στο ενεργητικό του τις παρακάτω δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις:
  • N. Yoldassis, S. Kotsopoulos, V. Zoupas and D. Lymberopoulos: "HIPPOCRATES: A NEW SOFTWARE PACKAGE FOR MEDICAL IMAGING APPLICATIONS". 15th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Diego, California, Οctober 28-31, 1993.

  • D. Lymberopoulos, C. Spyropoulos, S. Kotsopoulos, V. Zoupas, N. Yoldassis: "A SPECIAL DESIGNED LIBRARY FOR MEDICAL IMAGING APPLICATIONS". International Conference on Medical Physics and Biomedical Engineering, Nicosia, Cyprus, May 5-7, 1994.

  • Zoi Kolitsi, N. Yoldassis, A. Siozos, Nicolas Pallikarakis: "DIGITOMO: A MULTIPLANAR FLUOROSCOPIC IMAGING MODALITY". World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Rio De Janeiro, Brazil, August 21-26, 1994.

  • N. Yoldassis, S. Kotsopoulos, V. Zoupas: "A NEW SOFTWARE PACKAGE FOR AUTOMATED ARTERIOGRAM ANALYSIS". World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Rio De Janeiro, Brazil, August 21-26, 1994.

  • Z. Kolitsi, N. Yoldassis, T. Siozos, and N. Pallikarakis: "VOLUME IMAGING IN FLUOROSCOPY. A CLINICAL PROTOTYPE SYSTEM BASED ON A GENERALIZED DIGITAL TOMOSYNTHESIS TECHNIQUE". Acta Radiologica, 37 (1996)

  • Μ.-Π. Γκόγκου, Δ. Καραμπούλας, Α. Δούκας, Λ. Παναγιωτόπουλος, Ν. Γιολδάσης, Στ. Κωτσόπουλος, Δ. Ζευγώλης, Χ. Καμπεζίδης: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ". 8ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο, 22 - 24 Οκτώβρη 1996.

  • Ν. Γιολδάσης: "ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ". Communication Solutions, 15 (2001)

  • Σ. Κωτσόπουλος, R. Cramariuc, Λ. Παναγιωτόπουλος, Ν. Γιολδάσης, Σ. Φωτόπουλος, Δ. Ζευγώλης, Α. Κωτσόπουλος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ". 11ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Πρέβεζα, 1 - 4 Οκτώβρη 2002.

  • Ν. Γιολδάσης: "ΖΕΥΓΟΣ PROXY SERVERS ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ FAIL-OVER". Communication Solutions, 21 (2002)