Τελευταία Νέα

Λογισμικό

Ο ΑΜΒΥΞ κυκλοφορεί σε τρεις εκδόσεις: Basic, Classic και Professional.

Το λογισμικό αποτελείται από ένα κεντρικό πυρήνα και από το πακέτο της ειδικότητας του γιατρού και είναι 'ανοιχτό', δηλαδή μπορούν να γίνουν όποιες και όσες αλλαγές/προσθήκες θέλει ο γιατρός, είτε στη μορφή των εκτυπώσεων, είτε στη δομή των καρτελών. Αυτό, γίνεται είτε από τον ίδιο το γιατρό, είτε με τηλεφωνική/OnLine υποστήριξη.

Οποιαδήποτε εργασία χρειαστεί να κάνει ο γιατρός, γίνεται το πολύ με 3 κλικ, όπως είναι διεθνώς ο κανόνας στο λογισμικό.

Ο ΑΜΒΥΞ λειτουργεί σε περιβάλλον Windows (98, 2000, Me, XP, Vista, 7, 8, 10). Δείτε εδώ οθόνες-παραδείγματα.

Αναλυτικά

 • Τήρηση αρχείου Ασθενών και Εξετάσεων. Δυνατότητα αναζήτησης με οποιοδήποτε κριτήριο (είδος εξέτασης, όνομα ασθενή, εκτυπωθείσες εξετάσεις, εκκρεμότητες, φύλο, ταμείο κ. α.)

 • Παραμετροποίηση της εκτύπωσης κατά τη βούληση του γιατρού (χρώμα, γραμματοσειρά, γραμμές, λογότυπο)

 • Αυτόματο υπολογισμό κόστους εξέτασης, εκτύπωση συγκεντρωτικών καταστάσεων και εκτύπωση αποδείξεων

 • Ανοικτή Διασύνδεση με ΕΟΠΥΥ (eΔΑΠΥ)

 • Σύνδεση με τάμπλετ υπογραφής (Signature Pad)

 • Πρόσβαση των ασθενών στις εξετάσεις τους μέσω Ιντερνετ

 • Γραφήματα αναλυτών

 • Ποιοτικό έλεγχο των controls των αναλυτών και γραφική παράσταση

 • Λήψη εικόνων από US/MR/CT κλπ μέσω DICOM

 • Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών (αγγλικά, αλβανικά, τουρκικά κ.α.)

 • Υποστήριξη Δικτύου ώστε περισσότεροι από ένας χρήστες να μπορούν να δουλεύουν το πρόγραμμα ταυτόχρονα σε πολλούς υπολογιστές με ενιαίο αρχείο αποθήκευσης

 • Συγκριτικά γραφήματα για εξετάσεις ασθενών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εύρεση στατιστικών

 • Διαμόρφωση των εξετάσεων ανά ομάδες και υποομάδες

 • Ενσωμάτωση εικόνων ( ακτινογραφίες, ηλεκτροφορήσεις, ενδοσκοπήσεις, κ. ά.) και άλλων εγγράφων (παραπεμπτικά, βιοψίες, κ. ά.) στις καρτέλες των ασθενών. Δυνατότητα επεξεργασίας

 • Εκτίμηση πιθανής διάγνωσης (για την περίπτωση αριθμητικών αποτελεσμάτων)

 • Αυτόματο υπολογισμό εργαστηριακών εξετάσεων (LDL, Αθ. Δείκτης κλπ) και απεικόνιση καμπυλών (Σακχάρου κλπ)

 • Επικοινωνία με σαρωτή (scanner) και αυτόματη εισαγωγή στις καρτέλες των ασθενών (ηλεκτροφορήσεις, ακτινογραφίες κλπ). Επίσης, δυνατότητα εισαγωγής εικόνων από το Ίντερνετ

 • Προ-διαμορφωμένες καρτέλες εξετάσεων ανάλογα με την ειδικότητα και τιμές αναφοράς εργαστηριακών εξετάσεων για Αντρες / Γυναίκες / Αγόρια / Κορίτσια αλλά και Ζώα

 • Αποστολή των αποτελεσμάτων με Email / SMS / Fax

 • Εκτύπωση και επικοινωνία μέσω barcode

 • Αυτόματος έλεγχος της ώρας του η/υ, ώστε να μην συμβαίνει αποσυγχρονισμός των κωδικών

 • Αρχείο προμηθευτών

 • Ρυθμιζόμενη υπενθύμιση για αντίγραφο ασφαλείας (backup)

 • Βοήθεια στα ελληνικά