Τελευταία Νέα

Υποστήριξη

Η τηλεφωνική και η OnLine υποστήριξη είναι ΔΩΡΕΑΝ (για πάντα!) και παρέχεται πρωί κι απόγευμα από το Νίκο Γιολδάση ή/και τους κατά τόπους συνεργάτες του.

Η επιτόπια υποστήριξη χρεώνεται κατόπιν συμφωνίας και παρέχεται από ένα δίκτυο συνεργατών σε κομβικά σημεία της Ελλάδας, ώστε η απόκριση να είναι άμεση.

Ο πελάτης δεν χρεώνεται ούτε με συμβόλαιο συντήρησης, ούτε με την 'εργατοώρα στο τηλέφωνο'.

Ο πελάτης μιλάει πάντα ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΤΟΜΟ, οποτεδήποτε και απευθείας, χωρίς αναμονές σε απρόσωπα τηλεφωνικά κέντρα.

Οι αναβαθμίσεις είναι επίσης ΔΩΡΕΑΝ για πάντα.

Συμπερασματικά, το λογισμικό αγοράζεται όπως οποιοδήποτε αντικείμενο και χρεώνεται μόνο κατά την αγορά. Δεν 'νοικιάζεται'.

Ο πελάτης ξαναπληρώνει μόνο αν έρθει τεχνικός στο χώρο του, όπως άλλωστε γίνεται με οποιαδήποτε βλάβη σε ένα γραφείο ή κατοικία.


Cl